Arkadiusz Srebnik

Arkadiusz Srebnik

Instruktor nurkowania aktywnie działający na rzecz ochrony mórz

Instruktor nurkowania obecnie mieszkający i pracujący na Malcie. Aktywnie działający na rzecz ochrony mórz w NGO Żibel, które prowadzi projekty oczyszczania wody z zalegających śmieci i sieci widm oraz wiele projektów naukowych i edukacyjnych we współpracy z instytucjami rządowymi i naukowymi na Malcie. W nurkowaniu nade wszystko przedkłada bezpieczeństwo i jako ambasador DAN Europe aktywnie promuje zrównoważoną turystykę nurkową. Fotograf podwody i student drugiego roku na studiach ITS na kierunku „Nauka w zarządzaniu bezpieczeństwem Nurkowania”