Wojciech Czechowski

Wojciech Czechowski

Instruktor nurkowania, konstruktor, gas blender

Wojtek Czechowski przez wiele lat zbierał doświadczenie w przygotowaniu gazów dla przemysłu i do nurkowania. Zna od strony teoretycznej i praktycznej zagadnienia związane ze sprzętem używanym do mieszania i przechowywania gazów. Wie jak ten sprzęt działa, bo wiele urządzeń skonstruował. Jako jedyny blender w Polsce, a może i na świecie, przygotowuje gazy również metodą wagową. Dzięki temu znany jest z aptekarskiej dokładności. Zaufali mu nurkowie, dla których przygotowywał gazy do nurkowań głębszych niż 300 m. Sporo tej wiedzy przelał na papier, aby udostępnić ją innym.