Magdalena Nowakowska

Magdalena Nowakowska

Instytut Archeologii UW

Wykładowca na wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology w Instytucie Archeologii UW. Autorka wielu opracowań naukowych i koordynatorka projektów badawczych skupiających się na epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Uczestniczyła w podwodnych projektach w Kuwejcie, na Krymie, Machu Picchu, Gruzji oraz na Morzu Bałtyckim