Jakub Wujek i Damian Perydzeński

Jakub Wujek i Damian Perydzeński

Projekt Wavy

Wavy jest bezprzewodowym systemem lokalizacyjnym. Urządzenie wysyła sygnał od nurka znajdującego się pod powierzchnią wody do bojki, która oblicza jego pozycję w czasie rzeczywistym.